2010
Luigi Einaudi
Luigi Einaudi
2010
Grape Type
Expert Rating
  •  
  • All Results (6)
  •  
Italy | Piedmont | Nebbiolo
Expert Rating
ST
 93
Customer Rating
Out of Stock
Italy | Piedmont | Nebbiolo
Expert Rating
ST
 90
Customer Rating
Out of Stock
Italy | Piedmont | Dolcetto
Expert Rating
WS
 90
RP
 91
Customer Rating
Out of Stock
Italy | Piedmont | Nebbiolo
Expert Rating
ST
 89
Customer Rating
Out of Stock
Italy | Piedmont | Barbera
Expert Rating
RP
 88
Customer Rating
Out of Stock
Italy | Piedmont | Dolcetto
Expert Rating
WS
 87
RP
 88
ST
 89
Customer Rating
Out of Stock
Previous
Next